Baner wyroby ortopedyczne

Dofinansowania

Gdzie należy starac się o dofinansowania do protezy?

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do protezy?

W przypadku NFZ refundacja przysługują każdemu ubezpieczonemu, opłacającemu składki ZUS pacjentowi.

Aby skorzystać z dofinansowań ze środków MOPS/PCPR należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz nie przekraczać kryteriów dochodowych.

Program Aktywny Samorząd kierowany jest dla osób aktywnych zawodowo, bądź dla osób, którym zakup nowej protezy umożliwi powrót do pracy.

 

Jak uzyskać dofinansowanie do protezy?

Aby uzyskać refundację na protezę z NFZ należy udać się do lekarza specjalisty po zlecenie na zaopatrzenie medyczne. Z odpowiednim zleceniem należy udać się do firmy wykonującej protezy.
Więcej o tym jak uzyskać dofinansowanie NFZ do protezy przeczytasz tutaj:

 

Dofinansowania do zakupu protez z NFZ

 

Aby starać się o dofinansowanie do protezy ze środków MOPS/PCPR, należy po konsultacjach w wybranej firmie ortopedycznej przygotować odpowiednie dokumenty (wniosek, zlecenie lekarskie, faktura proforma, oświadczenie o dochodach)
Więcej o tym jak uzyskać dofinansowanie do protezy ze środków MOPS/PCPR przeczytasz tutaj:

 

Dofinansowania do zakupu protez z MOPS/PCPR

 

Z programu Aktywny Samorząd mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz będące w wieku aktywności zawodowej. Osoby poza wiekiem aktywności zawodowej tylko jeśli są zatrudnione lub są zaangażowane w wolontariat. Można mieć orzeczoną częściową niezdolność do pracy z ZUS.
Więcej o tym jak uzyskać dofinansowanie do protezy z programy Aktywny Samorząd przeczytasz tutaj:

 

Dofinansowania do zakupu protez z programu Aktywny Samorząd

 

Powyższy artykuł jest jedynie uproszczoną instrukcją postępowania, w celu rozwiania wszelakich wątpliwości zachęcamy do kontaktu ze specjalistami oraz bezpośrednio z podmiotem świadczącym dofinansowania.

Zachęcamy również do kontaktu i konsultacji z naszymi specjalistami, pomożemy Ci przebrnąć przez niezbędne formalności oraz pomożemy w dopasowaniu rozwiązań idelanych dla Twoich potrzeb I możliwości:

+48 600 895 509
www.orto-med.bytom.pl

Siedziba główna:
Bytom,
ul. Łagiewnicka 27,
41-902