Baner wyroby ortopedyczne

Dofinansowania do zakupu protez ze środków MOPS/PCPR

Dofinansowanie protezy z MOPS, dla kogo?

Aby dostać dofinansowanie do kupna protezy od MOPS/PCPR należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz spełniać kryteria dochodowe.

Wymóg: średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nieprzekraczający aktualnego progu dochodowego tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Ile wynosi dofinansowanie MOPS/PCPR do protezy?

Kwota dofinansowania ze środków MOPS wynosi od 80% do 150% kwoty dofinansowania NFZ na dany produkt.

Np. C.03.02 - Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3 - 14 000 zł dofinansowania z NFZ, co razem daje:
14 000 zł NFZ + 150% z 14 000 zł MOPS = 14 000 zł NFZ + 21 000zł MOPS = 35 000 zł

Jak ubiegać się o dofinansowanie do protezy z MOPS/PCPR?

Po konsultacjach w wybranej pracowni ortopedycznej, należy przygotować dokumenty potrzebne do dofinansowania w PCPR lub MOPS:

  • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • kserokopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie ortopedyczne, potwierdzone przez NFZ i przyjęte do realizacji w pracowni ortopedycznej
  • faktura proforma zakupu protezy
  • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (do pobrania w PCPR/MOPS)
  • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

W kolejnych krokach:

  • złożenie dokumentów w PCPR lub MOPS
  • uzyskanie decyzji o wysokości przyznanej kwoty z PCPR lub MOPS.
  • dostarczenie kopii lub skanu decyzji o wysokości przyznanej kwoty do pracowni ortopedycznej
  • wykonanie zaopatrzenia ortopedycznego
  • dostarczenie kserokopii zlecenia lekarskiego oraz faktury do placówki, która przyznała dofinansowanie (PCPR/MOPS)

W przypadku, braku środków w PCPR/MOPS zaleca się złożenie wniosku. Dzięki temu oczekuje on na dofinansowanie. Jeżeli w trakcie oczekiwania na dofinansowani pokryją państwo koszty wykonania protezy z własnych pieniędzy istnieje możliwość starania się o zwrot kosztów.

Więcej o dofinansowaniach NFZ przeczytasz tutaj: 

Dofinansowania do zakupu protez z NFZ

Osoby będące w wieku aktywności zawodowej mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd, więcej przeczytasz tutaj: 

Dofinansowania do zakupu protez z programu Aktywny Samorząd

 

Powyższy artykuł jest jedynie uproszczoną instrukcją postępowania, w celu rozwiania wszelakich wątpliwości zachęcamy do kontaktu ze specjalistami oraz bezpośrednio z podmiotem świadczącym dofinansowania.

Zachęcamy również do kontaktu i konsultacji z naszymi specjalistami, pomożemy Ci przebrnąć przez niezbędne formalności oraz pomożemy w dopasowaniu rozwiązań idelanych dla Twoich potrzeb I możliwości:

+48 600 895 509
www.orto-med.bytom.pl

Siedziba główna:
Bytom,
ul. Łagiewnicka 27,
41-902