Baner wyroby ortopedyczne

Dofinansowania do zakupu protez z programu Aktywny Samorząd

Ile można otrzymać z programu Aktywny Samorząd?

Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji w zakresie:

  • ręki – 13.200 zł,
  • przedramienia – 28.600 zł,
  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
  • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
  • uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 33.000 zł,

Istnieje możliwość dofinansowania potezy na IV poziomie jakości, otrzymamy wówczas 3-krotność powyższych kwot, jeśli uzasadnimy uzyskaniem zdolności do pracy.

Dofinansowania z programu Aktywny Samorząd dotyczą równiez serwisowania protez.

Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto.
Wkład własny może stanowić refundacja NFZ.

Dla kogo kierowany jest program Aktywny Samorząd?

Z programu Aktywny Samorząd mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz będące w wieku aktywności zawodowej, z potwierdzoną opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Bez względu na wiek - ale osoby poza wiekiem aktywności zawodowej tylko jeśli są zatrudnione lub są zaangażowane w wolontariat.

Można mieć orzeczoną częściową niezdolność do pracy z ZUS.

Pomoc może być udzielana co 3 lata, jednak w wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość skrócenia karencji.

Co musisz przygotować:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców)
  • opcjonalnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny,
  • opcjonalnie: dokument potwierdzający zatrudnienie

Informacja dodatkowa:

Dokumenty dołącz do wniosku w formie:

*skanu – jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w systemie SOW
*kopii – jeśli składasz wniosek tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącz w oryginale.

Więcej o dofinansowaniach NFZ przeczytasz tutaj:

Dofinansowania do zakupu protez z NFZ

Kolejnym źródłem zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, są dofinansowania PCPR / MOPS. Warunkiem koniecznym jest tutaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, więcej o dofinansowaniach przeczytasz tutaj:

Dofinansowania do zakupu protez ze środków MOPS/PCPR


Powyższy artykuł jest jedynie uproszczoną instrukcją postępowania, w celu rozwiania wszelakich wątpliwości zachęcamy do kontaktu ze specjalistami oraz bezpośrednio z podmiotem świadczącym dofinansowania.

Zachęcamy również do kontaktu i konsultacji z naszymi specjalistami, pomożemy Ci przebrnąć przez niezbędne formalności oraz pomożemy w dopasowaniu rozwiązań idelanych dla Twoich potrzeb I możliwości:

+48 600 895 509
www.orto-med.bytom.pl

Siedziba główna:
Bytom,
ul. Łagiewnicka 27,
41-902